Polityka prywatności Pilicam

Obowiązuje od 18 maja 2020 roku

 

FREEGROUP Sp. z o.o., właściciel Pilicam, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z Pilicam.

Przyjmujemy dokument Polityka Prywatności, żeby w trakcie korzystania z naszych usług, Twoje dane byli zgodnie z prawem, rzetelnie i przejrzysto przetwarzane.

Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

 

 

 

1.Jakie pojęcia są używane?

1) FREEGROUP, my, nasze – FREEGROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa, Polska;

2) Użytkownik – podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał akceptacji Regulaminu.  Użytkownikami są Organizatorzy oraz Kupujący Bilet;

3) Konto – utrzymywany przez FREEGROUP dla Użytkownika - pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczony

hasłem - zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w

ramach Pilicam;

4) Pilicam – serwis internetowy Pilicam należący do FREEGROUP, który wspiera rejestracje uczestników, sprzedaż biletów, organizacje wydarzeń oraz automatyczne fakturowanie przez Organizatora

5) Organizatorzy – Użytkownicy, którzy zaakceptowali Regulamin korzystania z Pilicam przez Organizatorów

organizujący wydarzenie, mogący sprzedawać bilety;

6) Profil – funkcja Konta. Pozwala Użytkownikowi na gromadzenie wybranych informacji, w tym dotyczących historii zamówień oraz zakupionych biletów;

7) Regulamin – Regulamin korzystania z Pilicam;

10) Regulamin Pilicam dla Organizatorów - Regulamin, który akceptują Organizatorzy w celu

założenia Konta Organizatora i organizacji wydarzeń;

11) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

12) Ustawienia Prywatności – funkcja Konta, pozwalająca Użytkownikowi korzystać z wybranych

Usług, na odpowiednie zarządzanie tymi usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności;

13) Niezalogowany Użytkownik (NU) – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez

FREEGROUP w ramach Serwisu, które nie wymagają założenia Konta;

14) Ty, Twój – Użytkownik lub NU.

 

 1. Administrator danych osobowych i jak z nami się skontaktować

 

Dane osobowe przetwarzane są przez FREEGROUP Sp z o.o., który jest administratorem danych Użytkowników, w zakresie danych podanych podczas Rejestracji Konta w Pilicam.

Dane osobowe przetwarzane są również przez Organizatorów w zakresie danych podanych przy zakupie Biletu lub rejestracji na Wydarzenie. Na zasadzie określonej w art. 28 RODO dane osobowe podane Organizatorowi są niezbędne do wykonania zawieranej z nim umowy i są przez Organizatora powierzone do przetwarzania FREEGROUP. W takim zakresie FREEGROUP działa wyłącznie na zlecenie Organizatora w celu wykonania zawartej z nim umowy.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj

się z nami:

 1. a) za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego
 2. b) z naszym Inspektorem Ochrony Danych drogą mailową na adres: ido@pilicam.com

 

 1. Jakie dane zbieramy i co z nimi robimy?

Przez to, że świadczymy różne usługi dla Użytkowników i NU, przetwarzamy różne dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Założenie Konta oraz uwierzytelnianie Użytkownika w Pilicam

W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym do Pilicam, to znaczy imię i nazwisko, adres e-mail oraz ustanowione przez Ciebie hasło. Jeżeli rejestrujesz się do Pilicam za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej, zbieramy również Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Dane, które Użytkownik podaje w procesie rejestracji, FREEGROUP wykorzystuje do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Pilicam oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach pilicam.pl (pilicam.com), także w celach prowadzenia księgowości.

Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Usługi niewymagające założenia Konta

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług niewymagających założenia Konta, takich jak rejestracja i zakup biletu na wydarzenie

W tym celu przetwarzamy dane osobowe (imię i nazwisko oraz adres e-mail) w celu wykonania usługi tj zapisu na wydarzenie, potwierdzenie płatności bądź rejestracji oraz wysłanie biletu na podany adres e-mail.

Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Usługi i funkcje wymagające założenia Konta

Jakie to są usługi: organizacja i publikacja wydarzenia na Pilicam, historia zamówień, dostęp do zakupionych biletów, zapisane przyszłe wydarzenia, rekomendowane wydarzenia (wyświetlane w określonych sekcjach rekomendowanych wydarzeń na stronie Pilicam lub w formie powiadomień w aplikacji mobilnej) wysyłanie rekomendowanych ofert proponowanych wydarzeń na adres e-mail wymaga wyrażenia odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Co przetwarzamy?  W tym celu przetwarzamy twoje dane podane w Profilu, oraz dane o twojej aktywności w Pilicam. To są: dane dotyczące oglądanych przez Ciebie wydarzeń, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID.

 Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Organizowanie wydarzeń przez Pilicam

W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym na wydarzenie przez nas organizowane, to znaczy imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, jeśli zdecydujesz się go podać.

Dane, które Użytkownik podaje w procesie rejestracji na wydarzenie organizowane przez Pilicam, FREEGROUP wykorzystuje do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach organizacji wydarzenia, także w celach prowadzenia księgowości.

Niezbędność do wykonania umowy organizacji wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

Statystyka i ułatwienie korzystania z Pilicam oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego.

Przetwarzamy takie dane jak: odwiedzane strony i podstrony Pilicam oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

To mogą być niektóre dane podane w Profilu, takie jak: imię, nazwisko, e-mail, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

 To mogą być niektóre dane podane w Profilu, formularzu kontaktowym, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami oraz Użytkownikami niezalogowanymi, opartych na rzetelności i lojalności.

 

Badanie Twojej satysfakcji

Dane: adres e-mail oraz informację o organizowanych za pośrednictwem Pilicam wydarzeniach, jak również Twoje odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji, sugestii nowych funkcjonalności itp.

Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji ze świadczonych przez nas usług.

 

 1. Jak dopasowujemy usługi do twoich preferencji?

Staramy się, aby wszystkie komunikaty marketingowe odpowiadali Twoim zainteresowaniom. Żeby wszystko było jasne, poniżej opisujemy, jak działa profilowanie.

 

Rekomendowane wydarzenia

To indywidualny raport o wydarzeniach publikowanych w Pilicam. One są dla Ciebie prezentowane w Pilicam przed i po zalogowaniu, jak również w formie powiadomień w aplikacji mobilnej i w przeglądarce internetowej oraz adres e-mail (jeżeli zostały wyrażone określone zgody).

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta, jak również dane dotyczące Twojej aktywności w Pilicam, rejestrowane oraz przechowywane za pośrednictwem plików cookies, w szczególności informacje o zakupionych biletach na wydarzenia i odsłony niesfinalizowanych formularzy rejestracji na wydarzenie (tzw.,,porzucone koszyki”)

Profilowanie. Powyższe dane wykorzystujemy do stworzenia Twojego profilu użytkownika, odpowiadającego zainteresowaniom i preferencjom i na podstawie tych danych otrzymujesz rekomendacje i powiadimienia.

 

Marketing naszych produktów i usług

Przetwarzamy dane osobowe które są w Profilu oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Pilicam, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Dane są takie: odwiedziny na głównych stronach i podstronach Pilicam, historia wyszukiwania, kliknięcia w Pilicam, daty logowania i rejestracji, historia, a także Twoja aktywność związana z naszą komunikacją mailową z Tobą.

Wykorzystujemy powyższe dane do stworzenia Twojego profilu użytkownika, odpowiadającego Twoim, zainteresowaniom i preferencjom. Potem do profilu zawodowego dopasowujemy informacje marketingowe dotyczące naszych produktów i usług oraz naszych partnerów, które mogą Cię zainteresować.

Remarketing. W celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi z poza Pilicam korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów marketingowych na innych stronach niż Pilicam. W tym celu zewnętrzni dostawcy instalują np. odpowiedni kod lub pixel, aby pobrać informacje o Twojej aktywności w Pilicam. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie w zakładce Cookies

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług oraz produktów i usług naszych klientów (w tym organizatorów wydarzeń).

 

Równowaga interesów.

Po zważeniu naszego interesu oraz Twoich interesów, praw i wolności uznaliśmy, rekomendowane wydarzenia oraz marketing połączony z profilowaniem nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości. Dla tego uwzględniliśmy następujące okoliczności:

 1. a) w ramach marketingu produktów i usług przekazujemy Twoje dane osobowe tylko tym organizatorom, do których się zarejestrowałeś na wydarzenie.
 2. b) jeżeli wyraziłeś chęć otrzymywania komunikatów marketingowych na podany adres e-mail, to będziemy wysyłać do Ciebie;
 3. d) na podstawie podanych przez Ciebie danych i twojej aktywności w Pilicam tworzymy twój profil użytkownika. Potem wykorzystujemy ten profil, żeby indywidualnie dostosować komunikaty marketingowe do Ciebie. A także wdrożyliśmy odpowiednie gwarancje, że korzystamy tylko z danych historii twoich zamówień oraz z danych dotyczącej Twojej aktywności w Pilicam. Nie interesuję nas, co robisz na innych stronach internetowych, a tylko jakich wydarzeń szukasz.
 4. e) szanujemy Twoją wolę i ułatwiamy Ci realizację Twoich praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych drogą mailową oraz zgłaszania sprzeciwu m.in. z poziomu ustawień Konta (zakładka Mój profil → Ustawienia Prywatności), jak również z poziomu otrzymywanych wiadomości mailowych. Jednocześnie wycofanie zgody na otrzymywanie takich komunikatów traktujemy jako zgłoszenie sprzeciwu wobec profilowania na potrzeby marketingowe.

 

 1. Twoje dane przy rejestracji na wydarzenie

Kiedy rejestrujesz się na wydarzenie publikowane w Pilicam, przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie na polecenie Organizatora, który opublikował dane wydarzenie. Pośredniczymy w wymianie danych osobowych pomiędzy Tobą a Organizatorem i nie jesteśmy administratorem tych danych, w tym przypadku są one nam powierzane jedynie w celu wykonania zapisów umowy - Regulaminu oraz Umowy powierzenia przetwarzania zawartej między nami a Organizatorem.

 

 1. 6. Kto może otrzymać twoje dane osobowe?

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Dostawcy usług

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Pilicam. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdziesz tutaj. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.

 

Podmioty przetwarzające

Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, do wysyłki wiadomości e-mai, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do analizy ruchu w Pilicam, do analizy skuteczności kampanii marketingowych, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności Konta

 

Administratorzy

Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Twoich danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii remarketingowych oraz prowadzą badania statystyczne.

 

Lokalizacja

Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy nasi dostawcy mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z tym, kiedy przekazujemy Twoje dane poza EOG dbamy oto, żeby nasi dostawcy dawali gwarancje, wynikające ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

 

Organy państwowe

Możemy udostępnić Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

 1. Termin przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta w Pilicam dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności zgodnie z Regulaminem, a także do celów marketingowych. Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem takich danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia zakupów, historia i rozliczenia finansowe zorganizowanych wydarzeń oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane przechowyjemy jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług).

Dane osobowe NU przechowujemy przez czas, ile będą zapisane na ich urządzeniach pliki cookies. Więcej o tym w Regulaminie → Cookies

 

 1. Prawa związane z przetwarzaniem twoich danych osobowych

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na contact@pilicam.com (formularz kontaktowy) lub iod@pilicam.com.

 

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji do Pilicam, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Pilicam. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

 

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (przypadki są wymienione wyżej).

Rezygnacja z otrzymania Rekomendowanych Wydarzeń w formie e-mail, a także z otrzymania komunikatów marketingowych od Pilicam, będzie dla nas oznaczać Twój sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

 

„Prawo do bycia zapomnianym”

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych jest traktowane jako żądanie usunięcia Konta. Tym samym zrezygnujesz z korzystania z Policam jako Użytkownik.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 2. b) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
 3. c) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 4. b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 5. e) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z

Pilicam i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, historię zakupów, historię zorganizowanych wydarzeń, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli otrzymamy twoje żądanie, do czasu jego rozpatrzenia nie zmożesz korzystać z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Także, nie będziemy wysyłać do ciebie żadnych komunikatów, w tym marketingowych

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 2. b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 3. c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

 

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 1. a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 2. b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza UE;
 3. c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

 

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

 

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych Pilicam. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

 

Terminy spełniania Twojego żądania

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych potrzebujemy nie mniej niż 24 godziny na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dla tego, możesz przypadkiem otrzymać wiadomość e-mail, z której zrezygnowałeś.

 

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 1. Bezpieczeństwo twoich danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Evenea używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

 

 1. Korzystanie z plików Cookies

Witryna sieci Web może korzystać z plików typu cookie w celu przetwarzania i przechowywania informacji dotyczących korzystania przez Ciebie z Pilicam oraz prezentowania wydarzeń dostosowanych do Twoich preferencji z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, w tym również narzędzi remarketingu, np. Google AdSense. Pliki typu cookie są identyfikatorami, które witryna sieci Web może przesłać do przeglądarki w celu zapisania ich na Twoim komputerze, umożliwiając identyfikację i ułatwiając korzystanie z witryny w czasie następnych odwiedzin. Dzięki stosowaniu plików typu cookie możemy śledzić adresy internetowe odwiedzanych przez Ciebie domen. Dane te są analizowane dla celów wewnętrznych. Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki, abyś był informowany w momencie przesyłania pliku typu cookie. Dzięki temu masz możliwość podjęcia decyzji, czy chcesz zaakceptować taki plik, czy nie.

Witrynie wykorzystujemy system statystyk Google Analytics, Yandex Metrika, które mogą być wykorzystywany do tworzenia Twojego profilu pod pseudonimem. W tym celu system Google Analytics i Yandex Metrika wykorzystują pliki cookies. Szczegółowe cele, do których Google Analytics wykorzystuje pliki cookies wymienione są w dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

Yandex Metrika: https://yandex.ru/support/metrica/general/goals.html?lang=en

 

 1. Współadministrowanie Facebook

W przypadku integracji Twojego konta w serwisie społecznościowym Facebook z Evenea Eventlabs może przetwarzać Twoje dane osobowe znajdujące się w Twoim profilu w serwisie społecznościowym Facebook zgodnie z ustawieniami prywatności ustalonymi przez Ciebie. W szczególności mogą to być następujące dane osobowe:

1) imię i nazwisko;

2) płeć.

3) adresy elektroniczne;

4) numery telefonów;

5) dane lokalizacyjne;

6) wizerunek;

7) zdjęcie profilowe;

8) strefa czasowa;

Cele i sposób przetwarzania Twoich danych osobowych, o których decyduje Facebook, podstawa prawna i inne informacje wymagane przez przepisy prawa są opisane na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 

 1. Zmiany w Polityce Prywatności

Możemy zmieniać i uzupełniać PP. O zmianach poinformujemy poprzez informacje na stronach Pilicam, a w przypadku istotnych zmian możesz otrzymać powiadomienie na podany adres e-mail.